logo

İlkelerimiz

Öncü olmak. Toplumlar arasında köprü olmak. Hakem olmak. Mazlumun sesi olmak. Sömürünün olmadığı adil bir dünyanın yeniden inşasına katkıda bulunmak. Emaneti en uygun şekilde kullanmak. Şeffaf olmak. Markayı ya da ismi değil hizmeti öne çıkarmak.